26 feb 2018 – Pitch op het Duurzaamheids café afval Nijmegen

downloadDat je afval kunt scheiden, dat weten we allemaal. En dat je afval kunt recyclen, zoals papier, dat is ook geen nieuws. Maar sta je er weleens bij stil dat het niet, of minder, produceren van afval eigenlijk veel logischer is? Deze avond kijken we onder leiding van Quirijn Lokker naar de Green Capital Challenge ‘afval’.

Blik vooruit

Samen met Quirijn Lokker zien we welke uitdagingen de Green Capital Challenges vorig jaar hebben neergezet en wat daar de resultaten van zijn. We kijken terug, maar ook vooruit. Wat is er op de langere termijn mogelijk voor en door de inwoners van Nijmegen?

Verslag

Na een intermezzo door Drumcafé vertelt Jan Fokke Oosterhof over de Green Runner Movement: onder het hardlopen zwerfafval oprapen.

Anderen, vooral mede-hardlopers nemen dit over, merkt hij. Misschien omdat het meer inspanning vergt, je moet er een squad-beweging voor maken: bukken en dan weer doorrennen. Bij mannen komt er nog competitie bij: mijn stuk afval is het grootste. Jan Fokke gaat het afval van de lopers daarna scheiden, dat is ook nog een klus.
Als je een keer afval hebt opgeraapt, ben je daarna niet meer geneigd afval zelf op de grond te gooien. Iedereen kon op 21 juni meedoen aan de actie: Nijmegen raapt het in één keer op. Raap één stukje afval op en maak er een foto van en deel deze. 200 mensen maakten een “Zwerfie”. Ook dit jaar, weer op 21 juni, kan je meedoen.

Het is leuk als je het met zijn allen doet. Doe mee en ervaar hoe besmettelijk het is. Hij roept mensen op contact met hem te zoeken, als hij jouw netwerk mag komen “besmetten”.